बिहिबार, अशोज २, २०७६ Thursday 19th of September 2019

सांसद राउत र बुढाको पहलमा कालीकोटमा कुन मन्त्रालयबाट के के योजना परे ?

  • एसियन समाचार
  • प्रकाशित मिति : आइतवार, साउन १२, २०७६


काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्गबहादुर राउत र राष्ट्रिय सभाका सांसद जीवन बुढाको पहलमा कालीकोटमा विभिन्न मन्त्रालयबाट विभिन्न योजनाहरु परेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा बिभिन्न मन्त्रालयबाट बिभिन्न योजनाहरु परेका छन् ।

सांसदद्धयले खानेपानी मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद लगायतका मन्त्रालयबाट बिभिन्न योजनाहरुको पहल गरेका थिए । त्यसमध्ये केही योजनाहरु पुराना रहेका छन् भने केही नयाँ योजनाहरु छन् । सबैभन्दा धेरै खानेपानी मन्त्रालयबाट योजनाहरु परेका छन् ।

– खानेपानी मन्त्रालयबाट परेका योजनाहरु
जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत पुराना दुई वटा योजनाहरु
चुलीमालिका बृहत पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना
पलाटा वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना

– ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिबाट परेका योजनाहरु
डिम्मा मुला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
पानी मुला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
मेजर पाखा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
बढा पानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
माघिधारा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
बूकाहाल्ना खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
उचिकाढ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना
पूलाह खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

-खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम
इग्रेनी खोला खा.पा.आ धौलागह ८,९ (पुरानो आयोजना)
ओखलढुङगाा खा.पा.आ , मुम्रा ४ (पुरानो आयोजना)
ओदा खा.पा.आ ओदानकु १,२,३ (पुरानो आयोजना)
कालिका १–३ खा.पा.आ (पुरानो आयोजना )
कुरमुल मुहान छाप्रे ४,५,६ वृहत खा.पा.आ. (पुरानो आयोजना)

खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम
कुलमुल डाङग्री खा.पा.आ राम्नाकोट ६,७,९ (नयाँ योजना)
कोटवडा १,२,३,७,८ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
खर्सुमुल खा.पा.आ कालिका मुग्राहा (नयाँ योजना)
छाप्रे खा.पा. आ. (नयाँ योजना)
जाकुडा खा.पा.आ लामावगर ४ (नयाँ योजना)
जुकेमुल खा.पा.आ कालिका ७ (नयाँ योजना)
तिलगुफा न.पा. ७ कमेडीखान खा.पा.आ (नयाँ योजना)
थिर्पु २,३,९ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
थिर्पु खा.पा.आ (नयाँ योजना)
दारेमुला खा.पा.आ मान्मा ९(नयाँ योजना)
दाहा ४,५,६ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
दाहा १,२,३ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
धनेछहरा वृहत खा.पा.आ (नयाँ योजना)
धनेछहरा वृहत खा.पा.आ, पलाटा (नयाँ योजना)
धानमेला खा.पा.आ मेहेलमेडी (नयाँ योजना)
नाकु खा.पा.आ ,ओदानकु ४ (नयाँ योजना)
पाखा ५,६,७ खा.पा आ (नयाँ योजना)
पानी भिड बेसनकोट खा.पा. आ ,थिर्पु ५ (नयाँ योजना)
फुकोट खा.पा.आ (नयाँ योजना)
फोइमहादेव १–९ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
बदालकोट २,७,९ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
बदालकोट खा.पा.आ (नयाँ योजना)
बर्दीगाँउ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
भावनखोला खा.पा.आ (नयाँ योजना)
भुवानी प्रा .वि. खा.पा.आ र्थिपु ५ (नयाँ योजना)
मान्म खा.पा.आ.आ.स.वि. (नयाँ योजना)
माल्कोट खा.पा.आ (नयाँ योजना)
माल्कोट धनपटेरी खा.पा.आ माल्कोट १–५ (नयाँ योजना)
मुम्रा खा.पा.आ ( नयाँ योजना )
मेलमुडी वृहत खा.पा.आ व्यासी (नयाँ योजना)
मेहेलखर्क कोटवडा ९ खा.पा.आ (नयाँ योजना)
राचुली खा.पा.आ.स.वि (नयाँ योजना)

– खानेपानी तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम
राजीखेत खा.पा.आ
राम्नाकोट वृहत खा.पा.आ
लालु १ सितोला खा.पा.आ
लुफ सेतीघाट खा.पा.आ भर्ता ८
बुडिसेन खा.पा.आ सिपखाना ५
वृहत खानेपानी आयोजना, रास्कोट न.पा.वडा नम्बर ८
सुकाटिया खा.पा.आ
स्यूना ७ खा.पा.आ पंचमरे प्र.रा.वि
हसना मुहान डिके खा.पा.आ, चिल्खाया ६,७
हेराउरुरु खा.पा.आ, चिल्खाया ६,७

– ढल निर्मार्ण तथा प्रसोेधन कार्यक्रम
मान्मा खाडाचक्र बजार ढल निर्मार्ण तथा प्रशोधन आयोजना

-जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना
गुइलपानी मुहान तल्लो डिके खा.पा.आ कोटवडा
दाहा ९ भेडेखोला खा.पा.आ
लालीघाट वजार खा.पा.आ
पाखा ५–७ खा.पा.आ
दलितवस्ती खा.पा.आ मेहेलमुडी २
नाओगैरा खा.पा.आ मान्म ५
पाखा ५–७ खा.पा.आ
सहजपुर वृहत खा.पा.आ
दाहा ४ सिम्लेगाड सेरा खा.पा.आ
रकु ३ ढोल्ने खा.पा.आ
लालु खा.पा.आ
कोल्टीचौर खा.पा.आ

– जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना
रकु गा.वि.स ४ कर्णाली कालिकोट
सिपखाना ६ खा.पा.आ कर्णाली कालिकोट
फलारी वजार खा.पा.आ कर्णाली कालिकोट
जनचेतना वहुमुखी क्याम्पस खा. पा.आ मेहेलमुडी कर्णाली कालिकोट
डिल्लीकोट खा.पा.आ ओदानकु ५–९ कर्णाली कालिकोट
गेला वृहत खा.पा.आ कर्णाली कालिकोट
सुकाटिया ९ खा.पा.आ कर्णाली कालिकोट
डाँडाखोला मेहेलमुडी खा.पा.आ उज्जवल गाँउ कर्णाली कालिकोट
काल्चधारी खा.पा.आ मेहेलमुडी कर्णाली कालिकोट
पाखा १–४ खा.पा.आ कर्णाली कालिकोट
लिगुडी खा.पा.आ रकु २,९ लुइयटा कर्णाली कालिकोट
गुनामु खा.पा.आ सेरीगाँउ २ दलितवस्ती कर्णाली कालिकोट

-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट परेका योजनाहरु
नेपालगंज – सुर्खेत – दैलेख बजार – महावुलेक – गाल्जे भात्तडी, रतडा – नाग्म – गमगढी नाग्चेलाग्ना सडक ( बाँके, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, मुगु,जुम्ला )
आदिखिन सातपाटा सडक, कालिकोट
खुलालु लालु झुम्रा लैफु, कालिकोट
दाहा गा.वि.स पिली छाप्रे नाग्मा, कालिकोट
दाहा पिली पाँखा छाप्रे नाग्म सडक, कालिकोट
दैलेख तल्लो ढुङ्गेश्वर काफलपानी दुल्लु कुुसापानी, कालिकोट
महाबुलेकदेखि शिव मन्दिर जोड्ने सडक, कालिकोट
महाबुलेक पदामघाट चिल्खाया घुन्खाया रतडा नाग्मा सडक, कालिकोट
रुकु गा.वि.स को आमताडा नुहाउने मन्दिर सम्मको सडक, कालिकोट
सेरापाटा तालाखाड पुलिपालिका सडक, कालिकोट
ताडी वसपार्कदेखि तिलाकर्णाली क्याम्पससम्म मोटरबाटो, कालिकोट
लालीघाट ‘सुन्थराली’ विमानस्थल त्रिवेणी बडिमालिका पर्यटन सडक, कालिकोट
वदालकोट सातपाटा सडक निर्माण, कालिकोट
विन्दवासीनी लमताडा चदरीबुना त्रिपानी कालीकोट दैलेख – कालीकोट
शेरी पान्तडी सडक, जुम्ला–कालिकोट

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक अड्डयन मन्त्रालयबाट पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत
पचाल झरना (पचाल झरना गाउँपालिका) कालीकोट नयाँ तथा विकास गरिनु पर्ने गन्तव्यको पर्यटन पूर्वाधार विकास
धलपूर्ण मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार विकास रास्कोट ८ पर्यटन पूवाृधार विकास आयोजना
बाइपला देवताको ऐतिहासीक मन्दिर संरक्षण पलाता गा.पा. २ कालीकोट पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना
देउराकालीका मन्दिर रास्कोट नगरपालिका ४ कालीकोट पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना
महादेव गुफा कालीकोट

– ऊर्जामन्त्रालयबाट परेका योजना
फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
कर्णाली करिडोर आयोजना
दुल्लु कालीकोट ३३ के.भी.प्रसारण लाईन तथा स.स. आयोजना
कालीकोट सान्निघाट जलविद्युत केन्द्र,सुदृढीकरण आयोजना

-युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट

राष्ट्रिय युवा परिषद् युवा प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन खाँडाचक्र नगरपालिका
राष्ट्रिय युवा परिषद् नमुना युवा संसद खाँडाचक्र नगरपालिका
राष्ट्रिय युवा परिषद् युवा परिचालन खाँडाचक्र नगरपालिका
जिल्ला सदरमुकाममा कभर्डहल निर्माण, कालीकोट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार


हाम्रो बारेमा

हाइलाइटस मिडिया प्रा लि द्वारा संचालित

एसियन समाचार ड्ट कम (asiansamachar.com)

सुचना विभाग दर्ता न. : 183/073-74

हाम्रो टिम

अध्यक्ष
पुष्प न्यौपाने
सम्पादक
दुर्गा पौड्याल
कर्णाली प्रदेश संयोजक
रमेश रावल
प्रबन्ध निर्देशक
पशुपता थापा
संवाददाता
पवित्रा थापा
बजार व्यवस्थापक
पूर्णप्रसाद देवकोटा
कानूनी सल्लाहार
सुर्यराज केसी

हाइलाइट्स मिडिया प्रा.ली.

सम्पर्क

हाइलाइट मिडिया प्रा. लि.
कुमारीपाटी, ललितपुर
सम्पर्क:,
९८५११२०५६२,
९८६१०४३५४७,
९८४०३३७०८३
ईमेल:
[email protected]
[email protected]asiansamachar.com
[email protected]asiansamachar.com

    Subscribe

© copyright 2016-2019 and all right reserved to Asian Samachar | Site By : SobizTrend Technology